Kontakta oss: info@dtfevent.se | +46707787517

Vår bokningsvillkor

Vi ber dig läsa igenom vår policy innan du bokar några av våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi samlar aldrig in fler uppgifter mer än vi behöver och är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Genom att boka oss eller hyra några av våra tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Dj till festen  använder sig av mejl, sms eller liknande för att kommunicera med och skicka information till dig. Vår policy gäller i alla sammanhang den information som du ger till oss direkt eller indirekt när du besöker vår webbplats, använder vårt formulär, via deltagande på våra sociala medier, kontakt via telefon eller mejl. Denna information kan vara: (obs! all information kommer ej att sparas) Personnamn, adress, mail, mobilnummer, personnummer. Fakturaadress, kontaktperson, mobilnummer, organisationsnummer. Information angående de tjänster du hyr eller köper. Finansiell information- kreditvärdighet. Historisk information – tidigare köp/samarbeten. Personnummer behandlas bara i de fall du hyr som privatperson eller enskild firma. Via mobilnummer kan vi komma att ta fram ditt namn och komplettera dina uppgifter.

All data som insamlas används endast för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder samt för administrativa ändamål som följer på kontakten mellan dig och oss. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt förmedla dina uppgifter till tredje part. Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, specifika önskemål vid arrangemang och bilder med leverantörer/underleverantörer för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilken de samlades in. Vi genomför regelbundna gallringar för att hålla lagringstiderna till ett minimum. Vissa uppgifter kan (i enlighet med lagkrav) sparas i upp till 7 eller 10 år. Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grundera ser det ut såhär: Kundservice Uppfyllande av avtal samt berättigat intresse Marknadsföring & förmedling Berättigat intresse av information. Administration Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal samt samtycke. Dina rättigheter: Rätt till rättelse samt eventuella komplettering, en begränsning kan också vara aktuell. Rätt till radering, denna kan dock komma att nekas om andra legala skyldigheter förhindrar detta (bokförings-, skattelagstiftning) Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt. Har du frågor kring vårt integritets- och dataskydd är du välkommen att mejla oss på info@djtillfesten.se